JBVisual heeft me enorm geholpen bij de opstart van mijn nieuwe bedrijf OndernemendeMama.nl. Als onderdeel van een groot online programma is hij met mij door het hele land gereisd om 8 inspirerende ondernemende mama’s te interviewen. Hij verzorgde al het beeld en geluid. En monteerde het vele beeld tot compacte verhalen. Ik ben Jan heel erg dankbaar voor zijn hulp, positieve instelling en gedrevenheid om een zo’n goed mogelijk resultaat neer te zetten. Hij heeft bovendien het logo van Ondernemende Mama prachtig geanimeerd!

Ichel Heerschop, oprichter OndernemendeMama.nl

De video die Jan Buter heeft gemaakt van de kinderen uit onze Plus Klas, tijdens het spelen van een door hen gemaakt spel wordt door iedereen zeer gewaardeerd.

Jan heeft met geduld en een hoge actie bereidheid, de kinderen prettig en zorgvuldig in beeld gebracht en wist ook nog de gezelligheid te vangen van hoe de aanwezige volwassenen met het spel omgingen.

Heerlijk om zo’n mooi videoverslag te hebben van deze, voor onze groep kinderen, belangrijke en boeiende gebeurtenis.

Anita Wuestman-Streppel, De OnderwijsKwartiermaker

Jan heeft heldere beeldverslagen gemaakt van enkele bijeenkomsten die wij hebben georganiseerd als Stichting Circulaire Economie rondom ontmoetingen met aanbieders in een aanbesteding.

Vrijwel onzichtbaar als cameraman heeft Jan toch kans gezien de sprekers en de sfeer uitstekend vast te leggen en op een prettige manier te versleutelen in verschillende video impressies.

Met Jan is het makkelijk overleggen, de wisselwerking is aan alle kanten optimaal en over de resultaten zijn wij zeer te spreken!

Erick Wuestman, Stichting Circulaire Economie I KplusV

Jan heeft over mijn werk als kunstenares een film gemaakt over het proces van emailleren.

Vanaf het ontwerp tot en met de laatste fase van het emailleren.

Zo dicht als kon heeft hij op mijn handen gekeken en daarvan een film gemaakt. Geconcentreerd zoals het proces is en toch ook licht. Een film zonder woorden en met muziek van Bach als verbinding. Het was leuk en verrassend dat daaruit een bewegend beeld ontstaat.

Ik ben blij met het resultaat en met het gezamenlijk werken. Hij aan de film en ik aan een emaille.

Ina Vader, kunstenares

Jan heeft de gave om logo’s tot leven te brengen. Hij ziet heel snel wat de mogelijkheden zijn om dit te doen. Ik was bijzonder verrast door het resultaat! Ik vind Jan bijzonder creatief en professioneel. Een logo-animatie heeft echt een toegevoegde waarde en is bovendien overal voor te gebruiken.

Annemarie Federer, oprichter Evy+Anne

Wat maakte het werken met Jan zo bijzonder?

  • Zijn praktische/energieke aanpak. En de heldere concrete vragen die hij ons stelde. Dat maakte dat we snel en efficiënt konden werken, binnen de afgesproken tijdslimiet.
  • Het omgaan met kritische feedback is voor Jan geen probleem, integendeel, het daagde hem uit om nieuwe beeldtaal te zoeken; van realisme naar een grotere abstractie.
  • En, ook niet onbelangrijk, de sfeer was en bleef ontspannen waardoor we vol vertrouwen op een goed resultaat samen werkten.
Moniek Nusselein, actrice

Ik ken Jan in de hoedanigheid van leverancier (maker van mijn video), coproducent (samen voor derden) en opdrachtgever (Voice Over, muziek).

Naast dat hij gewoon een bekwaam vakman is (qua filmtechniek en editing) met ‘state of the art’ instrumentarium, zie ik zijn grootste toegevoegde waarde in het enthousiasme en de belangstelling voor de onderwerpen die hij verfilmt.

De combinatie van belangstelling, empathie, openstaan, autonomie en kritisch kunnen zijn maakt niet alleen de film of video beter, maar scherpt tegelijkertijd je eigen verhaal en boodschap aan.

Wouter Bruyn, directeur ART OFor business